Garantii ja arstlik vastutus

*Soovitame enne visiiti kont­rollida, et kaardimakse limiit oleks piisav. Üllatuste vältimiseks proovime Teid alati tulevase visiidi orien­teeruvast maksumusest ette teavitada.

*Täpne ravitööde maksumus selgub konsultatsiooni käigus. Suuremate ravitööde puhul koostab arst ravi maksumuse kalkulatsiooni.

*Soovitame kasutada meie online broneeringu süsteemi.

Soovime, et teaksite peamisi riske hambaravis. On väga oluline, et enne ravi otsuse tegemist teaksite neid riske ja nõustute vastava raviga. Esitatud on peamised riskid ja probleemid, need ei hõlma kõiki võimalikke variante. Toome välja ka meie peamised tingimused nende probleemide tekkimise puhul.

 • Ajutised ja püsivad hambad/proteesid võivad tulla lahti;
 • Keraamika/plastmass võib praguneda/mõraneda või murduda;
 • Võib esineda hambanärvi põletikke;
 • Aja möödudes võib esineda töö servade piirkonnas kaariest;
 • Peale liimimist võib esineda hamba tundlikkust;
 • Peale hammaste lihvimist võib esineda hambanärvi põletikke;
 • Tihvtide puhul võib esineda hambajuure murdumisi või lahti tsementeerumisi;
 • Implantaadi kroonide kinnituskruvi võib lahti keerduda/murduda;
 • Restauratsioonid võivad segada hambumust;
 • Igemed võivad taanduda ja töö servad võivad näha jääda.
 • Äravõetavad proteesid võivad hõõruda;
 • Plastmassist või metallist osade murdumine;
 • Proteesihammaste lahtitulemine;
 • Plastmassi mõranemine;
 • Proteesid võivad loksuda;
 • Kinnituselemendid võivad kuluda või ära tulla, sealjuures parandustöödele garantii ei laiene;
 • Võivad segada hambumust.
 • Ei luustu;
 • Tekib hilisem luukadu;
 • Metalli serv võib igemest välja ulatuda või kumenduda;
 • Tuleb ära peale proteesimist;
 • Peale lõikust võib esineda põletikku, turset ja palavikku.
 • Võib esineda valu peale ravi;
 • Võib esineda turse ja põletiku ägenemist;
 • Võib esineda hamba murdumist;
 • Võib esineda instrumendi murdumist kanalisse;
 • Võib esineda üle juuretipu täitmist;
 • Ei õnnestu juurekanalit avada ja ümberravida.
 • Võivad ära tulla;
 • Võivad murduda;
 • Võib esineda tundlikkus peale ravi.
 • Hammaste tundlikkus;
 • Võib tekkida igemepõletik;
 • Ei toimi piisavalt.

Vastutus

Oleme sõlminud ametivastutuskindlustuse lepingu, mis tagab kindlustuskaitse ravivigade puhul. Vastavalt Eestis kehtivale Võlaõigusseadusele ei saa anda meditsiinis garantiisid.

Meie ei saa vastutada tagajärgede eest, mis tekkisid ravi käigus Teie organismi eripärast tingitud reaktsioonide tõttu kasutatud ravimite, materjalide ja implantaatide suhtes, ebatavaliste tüsistuste tekkimise ja suuruse eest, kasutatud materjalide valmistajapoolse materjali, vahendi, seadme praagi eest, tüsistuste eest, mis tekkisid materjalide loomuliku kulumise või omaduste muutumise tõttu.

Kliinik jätab endale õiguse esitada arve broneeringu eest, kui klient tühistab aja vähem kui 24 tunnise etteteatamisega.

Kui klient jätab korduvalt ja ette teatamata kohale tulemata, rakendatakse ettemaks vastavalt ravi teenusele. Peale arve laekumist saab patsient endale sobiva aja broneerida.

 1. Uurime Teie suuõõne ja hammaste tervislikku seisundit, määrame vajalikud uuringud;
 2. Palume Teil esitada meile kõik Teie tervist puudutavad asjaolud;
 3. Teavitame Teid Teie suuõõne läbivaatamise ja täiendavate uuringute tulemusel selgunud tervise seisundist;
 4. Teavitame Teid pakutava Teenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest;
 5. Osutame Teenust vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele ja tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatava hoolega;
 6. Kinnitame, et teeme Teie heaks teenindamiseks kõik mõistlikult võimaliku, kuid vastavalt kehtivale seadusandlusele ei saa lubada teenuse 100% edukust;
 7. Palume Teil täita meie poolt antud teenuse eelse-, -aegse ja – järgse tervisekäitumise , taastus-, ja ravialaseid juhiseid;
 8. Palume Teil teavitada meid koheselt sellest, kui Teie tervise juures ilmneb seoses läbitud protseduuridega ebatavalisi asjaolusid;
 9. Kui olete registreerunud end meie protseduuridele, loeme meievahelise teenuse osutamise lepingu sõlmituks ning palume Teil teenuse eest tasuda vastavalt arvele;
 10. Isegi, kui teostatud ravi ei õnnestu tuleb selle eest tasuda vastavalt osutatud teenuste arvele;
 11. Kui Teil on meie teenuste kohta kaebusi, siis palume need edastada: info@citymed.ee;
 12. Ravikvaliteedi kohta saate esitada kaebusi Terviseametisse

Koostöö

Parima ravitulemuse saab siis, kui järgite arsti nõuandeid ja käite regulaarselt vähemalt kord poolaastas kontrollis.

Järelkontrollide sagedus:

 • 1-2 nädalat peale lõikust ja hammaste suhu asetamist
 • edaspidi iga 6 kuu tagune kontroll ja professionaalne puhastus.